ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Causation

kɑːˈzeɪʃn kɔːˈzeɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    causations

معنی

  • noun
    سبب، نسب میان علت و معلول
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد causation

  1. noun The act of causing something to happen
    Synonyms: causing

ارجاع به لغت causation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «causation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/causation

لغات نزدیک causation

پیشنهاد بهبود معانی