ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Character Assassination

آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • collocation
    شخصیت کشی، بدنام سازی
  • idiom
    هتک آبرو، از بین بردن آبرو و حیثیت کسی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد character assassination

  1. noun attack someone's reputation
    Synonyms: ad hominem, blackening, dirty politics, dirty pool, dirty tricks, hatchet job, muckraking, mudslinging, name-calling, personal attack, slanderous attack, smear, smear campaign

ارجاع به لغت character assassination

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «character assassination» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/character-assassination

لغات نزدیک character assassination

پیشنهاد بهبود معانی