ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clockwise

ˈklɑːkwaɪz ˈklɒk-waɪz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective adverb
  ساعت‌گرد، در جهت گردش عقربه‌های ساعت
  • - She turned the doorknob clockwise to open the door.
  • - دستگیره‌ی در را در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا در را باز کند.
  • - The clockwise rotation of the Earth causes day and night.
  • - چرخش ساعت‌گرد زمین باعث به وجود آمدن روز و شب می‌شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clockwise

 1. adjective In the same direction as the rotating hands of a clock
  Synonyms: dextrorotary, landward, leeward, right-wingish, rightward, windward
  Antonyms: counterclockwise
 2. adverb In the direction that the hands of a clock move
  Antonyms: counterclockwise

ارجاع به لغت clockwise

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clockwise» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clockwise

لغات نزدیک clockwise

پیشنهاد بهبود معانی