ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clod

klɑːd klɒd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  clods

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  کلوخ، خاک، لخته، دلمه
  • - a clod thrower must be answered with stones
  • - کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clod

 1. noun stupid person
  Synonyms: blockhead, boor, chump, clown, dimwit, dolt, dope, dumbbell, dummy, dunce, fool, imbecile, lame-brain, lout, oaf, simpleton

ارجاع به لغت clod

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clod» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clod

لغات نزدیک clod

پیشنهاد بهبود معانی