ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clown

klaʊn klaʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  clowned
 • شکل سوم:

  clowned
 • سوم شخص مفرد:

  clowns
 • وجه وصفی حال:

  clowning
 • شکل جمع:

  clowns

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - intransitive countable A2
  لوده، مسخره، مقلد، مسخرگی کردن، دلقک شدن
  • - go, become a clown and learn to fiddle
  • - رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
  • - When the father arrived the kids were clowning around.
  • - پدر که وارد شد، بچه‌ها درحال مسخره‌بازی بودند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clown

 1. noun joking person
  Synonyms: antic, buffoon, comedian, comic, cut-up, dolt, droll, farceur, fool, funnyperson, funster, gagman, gagster, harlequin, humorist, jester, joker, jokesmith, jokester, life of the party, madcap, merry-andrew, merrymaker, mime, mountebank, mummer, picador, pierrot, prankster, punch, punchinello, quipster, ribald, wag, wisecracker, wit, zany
 2. noun stupid, ignorant person
  Synonyms: blockhead, boor, bucolic, buffoon, bumpkin, chuff, churl, clodhopper, gawk, hayseed, hick, hind, jake, lout, mucker, oaf, peasant, rube, rustic, swain, yahoo, yokel
 3. verb joke
  Synonyms: act crazy, act the fool, bug out, cut up, fool around, have fun, jest, kid around

Collocations

ارجاع به لغت clown

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clown» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clown

لغات نزدیک clown

پیشنهاد بهبود معانی