ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cobble

ˈkɑːbl ˈkɒbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cobbled
 • شکل سوم:

  cobbled
 • سوم شخص مفرد:

  cobbles
 • وجه وصفی حال:

  cobbling
 • شکل جمع:

  cobbles

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  قلوه‌سنگ (معمولاً به‌صورت جمع می‌آید)
  • - The cobbles on the street were worn smooth from years of foot traffic.
  • - قلوه‌سنگ‌های خیابان به دلیل سال‌ها رفت‌وآمد پیاده فرسوده شده بودند.
  • - She loved the sound of her heels clicking against the cobbles.
  • - او از صدای خوردن پاشنه‌هایش روی قلوه‌سنگ‌ها خوشش می‌آمد.
 • verb - transitive
  سنگ‌فرش کردن، با قلوه‌سنگ فرش کردن
  • - The city council decided to cobble the historic downtown street.
  • - شورای شهر تصمیم گرفت خیابان تاریخی مرکز شهر را سنگ‌فرش کند.
  • - The old road was in desperate need of repair, so we had to cobble it before winter arrived.
  • - جاده‌ی قدیمی نیاز مبرمی به بازسازی داشت، بنابراین پیش از رسیدن زمستان مجبور شدیم آن را با قلوه‌سنگ فرش کنیم.
 • verb - transitive
  پینه‌دوزی کردن، تعمیر کردن (کفش و غیره)
  • - The cobbler cobbled the shoes.
  • - پینه‌دوز کفش‌ها را پینه‌دوزی کرد.
  • - He learned how to cobble from his grandfather.
  • - تعمیر کردن را از پدربزرگش آموخت.
 • verb - transitive
  سرهم‌بندی کردن
  • - The artist cobbled various pieces of glass.
  • - این هنرمند قطعات مختلف شیشه را سرهم‌بندی کرد.
  • - They managed to cobble together a last-minute presentation for the client.
  • - آنان موفق شدند ارائه‌ای دقیقه‌آخری برای مشتری سرهم‌بندی کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cobble

 1. verb Pave with cobblestones
  Synonyms: cobblestone
 2. noun Rectangular paving stone with curved top; once used to make roads
  Synonyms: cobblestone, sett

ارجاع به لغت cobble

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cobble» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cobble

لغات نزدیک cobble

پیشنهاد بهبود معانی