ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crybaby

American: ˈkraɪˌbeɪbi British: ˈkraɪˌbeɪbi
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  crybabies

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  متمرد، ناراضی، سرکش، یاغی، غرغرو، بچه ننه
  • - She called her brother a crybaby for complaining about his minor injury.
  • - او به برادرش گفت بچه ننه برای اینکه به خاطر یک زخم کوچک ناله می‌کرد.
  • - Stop being a crybaby and face your fears head-on.
  • - غرغرو نباش و با ترس‌هایت روبرو شو.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crybaby

 1. noun malcontent
  Synonyms: bellyacher, complainer, critic, faultfinder, griper, grumbler, moaner, sissy, softy, whiner, wimp, wuss

ارجاع به لغت crybaby

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crybaby» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crybaby

لغات نزدیک crybaby

پیشنهاد بهبود معانی