ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Crying

ˈkraɪɪŋ ˈkraɪ-ɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cried
 • شکل سوم:

  cried
 • سوم شخص مفرد:

  cries

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  جارزننده، آشکار، گریان، مبرم
  • - a crying need
  • - نیاز مبرم
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد crying

 1. adjective weeping
  Synonyms: sobbing, mourning, sorrowing, tearful
 2. adjective demanding attention
  Synonyms: urgent, pressing, compelling, crucial, critical, severe

Idioms

 • for crying out loud

  (عامیانه ـ حرف ندا حاکی از تعجب یا آزردگی) ای وای!

لغات هم‌خانواده crying

 • noun
  cry, crying, outcry
 • adjective
  crying
 • verb - transitive
  cry

ارجاع به لغت crying

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «crying» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/crying

لغات نزدیک crying

پیشنهاد بهبود معانی