ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Compelling

kəmˈpelɪŋ kəmˈpelɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  compelled
 • شکل سوم:

  compelled
 • سوم شخص مفرد:

  compels
 • صفت تفضیلی:

  more compelling
 • صفت عالی:

  most compelling

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  قانع‌کننده، قاطع، دندان‌شکن (دلیل و جواب و غیره)
  • - compelling reasons
  • - دلایل قانع‌کننده
  • - The scientist provided compelling evidence proving her groundbreaking theory beyond any doubt.
  • - این دانشمند شواهد قاطعی ارائه کرد که تئوری پیشگامانه‌اش را بدون تردید اثبات می‌کرد.
 • adjective
  گیرا، بسیار جالب (داستان و فیلم و غیره)
  • - a compelling story
  • - داستانی گیرا
  • - This book is so compelling that I couldn't put it down until I finished reading it.
  • - این کتاب به‌قدری جالب است که تا پایان خواندنش نتوانستم آن را کنار بگذارم.
 • adjective
  ناگزیر، الزام‌آور، گریزناپذیر (شرایط و وضعیت و غیره)، پرهیبت، باصلابت، پرجذبه (شخصیت)
  • - compelling circumstances
  • - شرایط الزام‌آور
  • - He possesses a compelling personality that draws people in effortlessly.
  • - او شخصیتی پرجذبه دارد که مردم را بدون زحمت به سمت خود می‌کشاند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد compelling

 1. verb Force somebody to do something
  Synonyms: forcing, constraining, obliging, coercing, obligating, making, pressuring, urging, thrusting, telling, squeezing, requiring, pressing, persuading, overpowering, necessitating, moving, influencing, imposing, extorting, exacting, enforcing, enjoining, driving, dragooning, disciplining, commandeering, commanding, causing, binding
  Antonyms: impeding, obstructing, deterring, delaying, stopping, checking, blocking, hindering
 2. adjective
  Synonyms: coercive, compulsory, fascinating, forcible, inducive, imperative, irresistible, obsessional

ارجاع به لغت compelling

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «compelling» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/compelling

لغات نزدیک compelling

پیشنهاد بهبود معانی