فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fascinating

ˈfæsəneɪtɪŋ ˈfæsəneɪtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fascinated
 • شکل سوم:

  fascinated
 • سوم شخص مفرد:

  fascinates

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  فریبنده، دلربا، دلکش، دلفریب، بسیار جذاب
  • - a fascinating documentary
  • - مستند زیبا
  • - fascinating landscape
  • - چشم‌انداز دلکش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fascinating

 1. adjective interesting, spellbinding
  Synonyms: alluring, appealing, attractive, bewitching, captivating, charming, compelling, delectable, delightful, enchanting, engaging, engrossing, enticing, glamorous, gripping, intriguing, irresistible, ravishing, riveting, seducing, seductive, siren
  Antonyms: boring, repulsive, uninteresting

ارجاع به لغت fascinating

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fascinating» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fascinating

لغات نزدیک fascinating

پیشنهاد بهبود معانی