ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Compulsory

kəmˈpʌlsri kəmˈpʌlsri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more compulsory
 • صفت عالی:

  most compulsory

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  اجباری، بایسته، مجبور‌کننده، ناچارکننده، مجاب‌کننده
  • - In some countries, military service is compulsory.
  • - در برخی کشورها خدمت نظام اجباری است.
  • - military service was compulsory both during peacetime and wartime.
  • - هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ خدمت نظام اجباری بود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد compulsory

 1. adjective binding
  Synonyms: compulsatory, de rigueur, forced, imperative, imperious, mandatory, necessary, obligatory, required, requisite
  Antonyms: free, liberalized, liberated, optional, unstipulated, voluntary

لغات هم‌خانواده compulsory

ارجاع به لغت compulsory

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «compulsory» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/compulsory

لغات نزدیک compulsory

پیشنهاد بهبود معانی