ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Curling

ˈkɜrːlɪŋ ˈkɜːlɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  curled
 • شکل سوم:

  curled
 • سوم شخص مفرد:

  curls

معنی

 • noun
  فرزنی به ‌گیسو، پیچش یا حلقه‌زنی
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد curling

 1. verb Wind around something in coils or loops
  Synonyms: wreathing, winding, waving, spiralling, swirling, twisting, meandering, rippling, twining, looping, rolling, coiling, turning, writhing, crimping, whirling, twirling, undulating, weaving, entwining, wrinkling, zigzagging, buckling, corkscrewing, contorting, bending, indenting, snaking, folding, lapping, locking, crinkling, curving
  Antonyms: unbending, straightening
 2. verb Twist or roll into coils or ringlets
  Synonyms: waving, crimping, undulating, curving
 3. adjective Of hair having curls
  Synonyms: curled

ارجاع به لغت curling

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «curling» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/curling

لغات نزدیک curling

پیشنهاد بهبود معانی