فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Decryption

American: diːˈkrɪpt British: diːˈkrɪpt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • آشکا‌رسازی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد decryption

  1. noun The activity of making clear or converting from code into plain text
    Synonyms: decoding, decipherment

ارجاع به لغت decryption

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «decryption» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/decryption

لغات نزدیک decryption

پیشنهاد بهبود معانی