با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dissimilation

dɪˌsɪməˈleɪʃən ˈdɪsɪmɪˈleɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  زبان‌شناسی ناهمگونی، ناهمگون‌سازی، دگرگون‌سازی، تباعد (فرایندی که در آن همخوان‌ها یا واکه‌های مشابه در یک واژه شباهتشان کمتر می‌شود)
  • - The dissimilation of the "r" sound in the word "February" is often omitted in casual speech.
  • - ناهمگون‌سازی صدای r در لغت February اغلب در گفتار معمولی حذف می‌شود.
  • - Some languages exhibit dissimilation by changing a repeated sound to a different sound to make pronunciation easier.
  • - در برخی از زبان‌ها با تغییر یک صدای تکراری به صدایی دیگر برای آسان‌تر کردن تلفظ، دگرگون‌سازی شکل می‌گیرد.
 • noun uncountable
  پزشکی زیست‌شناسی بازجذب
  • - Dissimilation refers to the process in which cells break down complex molecules to release energy.
  • - بازجذب به فرایندی اشاره دارد که در آن سلول‌ها مولکول‌های پیچیده را برای آزاد کردن انرژی تجزیه می‌کنند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dissimilation

 1. noun Breakdown in living organisms of more complex substances into simpler ones together with release of energy
  Synonyms: catabolism, katabolism, destructive metabolism

ارجاع به لغت dissimilation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dissimilation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dissimilation

لغات نزدیک dissimilation

پیشنهاد بهبود معانی