با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dissimilarity

ˌdɪsˌsɪməˈlærəti ˌdɪˌsɪmɪlˈærɪti
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  نامتجانس
  • - the dissimilarities in the economic systems of Germany and France
  • - ناهمانندی‌های نظام‌های اقتصادی آلمان و فرانسه
  • - We noticed the dissimilarity between this organization and the others.
  • - ما متوجه فرق بین این سازمان و سازمانهای دیگر شدیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dissimilarity

 1. noun unlikeness
  Synonyms: alterity, contrast, difference, discord, discordance, discrepancy, disparity, dissemblance, dissimilitude, distance, distinction, divarication, divergence, divergency, diversity, heterogeneity, incomparability, incongruity, inconsistency, inconsonance, nonuniformity, offset, otherness, separation, severance, unrelatedness, variance, variation
  Antonyms: compatibility, equality, likeness, relatedness, sameness, similarity

ارجاع به لغت dissimilarity

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dissimilarity» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dissimilarity

لغات نزدیک dissimilarity

پیشنهاد بهبود معانی