فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Distributively

American: dɪˈstrɪbjʊtɪvli British: dɪˈstrɪbjʊtɪvli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • adverb
    از نظر توزیع
  • adverb
    جداگانه، به طور مجزا
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت distributively

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «distributively» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/distributively

لغات نزدیک distributively

پیشنهاد بهبود معانی