فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dragline

American: ˈdræˌɡlaɪn British: ˈdræˌɡlaɪn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • noun
    ماشین خاکبرداری
  • noun
    رجوع شود به: dragrope
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dragline

  1. noun A series of links
    Synonyms: dragrope, towline, cable, rope

ارجاع به لغت dragline

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dragline» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dragline

لغات نزدیک dragline

پیشنهاد بهبود معانی