«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Elliptical معنی

  • American English phonetic: ɪˈlɪptɪkl
  • British English phonetic: ɪˈlɪptɪkl
  • (Adjective) بیضی شکل، هاگسان، خایسان، تومی، وابسته به همانند زنی

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator