به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fissure

ˈfɪʃər ˈfɪʃə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  fissured
 • شکل سوم:

  fissured
 • سوم شخص مفرد:

  fissures
 • وجه وصفی حال:

  fissuring
 • شکل جمع:

  fissures

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  شکاف ،چاک ،شقاق ،گودی ،شکافتن
  • - deep fissures in a glacier
  • - شکاف‌های ژرف در یخ‌رود
  • - dangerous fissures in the Labor Party
  • - شکاف‌های خطرناک در حزب کارگر
  • - brain fissures
  • - شیارهای مغزی
  • - liver fissures
  • - شیارهای کبد
  • - anal fissure
  • - ترک یا شقاق مقعد
  • - Earthquakes deeply fissured the earth.
  • - زلزله زمین را دارای شکاف‌های ژرف کرد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fissure

 1. noun gap
  Synonyms: cleft, cleavage, crack, crevice, hole

ارجاع به لغت fissure

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fissure» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fissure

لغات نزدیک fissure

پیشنهاد بهبود معانی