فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fling Oneself Into

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

با توجه به بافت جمله ضمایر انعکاسی (myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves و themselves) جایگزین oneself می‌شوند.


معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  با جان و دل به کاری پرداختن، با علاقه و اشتیاق کاری را انجام دادن
  • - The actor decided to fling himself into his role and fully immerse himself in the character.
  • - این بازیگر تصمیم گرفت با جان و دل به نقشش بپردازد و کاملاً خود را در این کاراکتر غرق کند.
  • - If you want to be successful in business, you have to be willing to fling yourself into the marketplace and compete with the best.
  • - اگر می‌خواهید در کسب‌وکار موفق باشید، باید حاضر باشید با علاقه و اشتیاق وارد بازار شوید و با بهترین‌ها رقابت کنید.
  • - The students flung themselves into their studies.
  • - دانش‌آموزان با جان و دل به مطالعه پرداختند.
  • - We decided to fling ourselves into starting our own business.
  • - تصمیم گرفتیم با علاقه و اشتیاق به شروع کردن کسب‌وکار خودمان بپردازیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fling oneself into

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fling oneself into» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fling-oneself-into

لغات نزدیک fling oneself into

پیشنهاد بهبود معانی