به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fool's Paradise

American: ˈfuːlzˈperəˌdaɪs British: ˈfuːlzˈpærədaɪs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    خوشحالی موهوم، شادی احمقانه، شنگولی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fool's paradise

  1. noun illusory state of happiness
    Synonyms: castle in the air, chimera, delusive contentment, dreamscape, false hope, fond illusion, limbo, pipe dream, quixotic ideal, utopia

ارجاع به لغت fool's paradise

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fool's paradise» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fool's paradise

لغات نزدیک fool's paradise

پیشنهاد بهبود معانی