فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Freeman

ˈfriːmən ˈfriːmən ˈfriːmən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    شهرنشین آزاد، کسی که دارای حقوق مدنی است
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد freeman

  1. noun A person who is not a serf or a slave
    Synonyms: freewoman

ارجاع به لغت freeman

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «freeman» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/freeman

لغات نزدیک freeman

پیشنهاد بهبود معانی