فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Frigate

ˈfrɪɡət ˈfrɪɡət
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    فرقت، کشتی بادبان دار، نوعی قایق پارویی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد frigate

  1. noun
    Synonyms: boat, warship, sailboat, ship, vessel

ارجاع به لغت frigate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «frigate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/frigate

لغات نزدیک frigate

پیشنهاد بهبود معانی