فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Full-brimmed

American: ˈfʊlˈbrɪmd British: fʊlbrɪmd
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • لبالب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت full-brimmed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «full-brimmed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/full-brimmed

لغات نزدیک full-brimmed

پیشنهاد بهبود معانی