فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fun House

American: ˈfənhaʊs British: fʌnhaʊs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    محل سرگرمی و تفریحات مختلف (در باغ ملی و غیره)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fun house

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fun house» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fun house

لغات نزدیک fun house

پیشنهاد بهبود معانی