با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jaws Of Life

ˈdʒɒzəvˈlaɪf dʒɔːzəvlaɪf
آخرین به‌روزرسانی:
  • (نام بازرگانی دستگاه قیچی مانندی که در تصادفات رانندگی اتومبیل را از هم میشکافد تا مسافران گیرافتاده را نجات دهد) گازانبر نجات
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت jaws of life

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jaws of life» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jaws of life

لغات نزدیک jaws of life

پیشنهاد بهبود معانی