با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Keynote Speech (or Address)

American: ˈkiːnoʊtˈspiːtʃɔːrˈæˌdres British: ˈkiːnəʊtspiːtʃɔːrəˈdres
آخرین به‌روزرسانی:
  • (در گردهمایی‌های سیاسی و غیره) نطق اصلی، سخنرانی کلیدی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت keynote speech (or address)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «keynote speech (or address)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/keynote speech (or address)

لغات نزدیک keynote speech (or address)

پیشنهاد و بهبود معانی