با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Kilowatt-hour

American: ˈkɪləˌwɑːtˈaʊər British: ˈkɪləwɒtˈaʊə
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    (برق) کیلووات در ساعت (نیروی الکتریکی حاصل از یک کیلووات برق در یک ساعت) (مخفف آن: kwh یا kWh یا kwhr یا kWhr)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kilowatt-hour

  1. noun A unit of energy equal to the work done by a power of 1000 watts operating for one hour
    Synonyms: kW-hr, Board of Trade unit, abampere, abcoulomb, abfarad, abhenry, abvolt, ampere-minute, coulomb, kilovolt-ampere, megavolt, megohm, microhenry, btu, micromho, micromicrofarad, microvolt, microwatt, milliampere, millihenry, millivolt, picofarad, statampere, statcoulomb, statfarad, statvolt, volt-second

ارجاع به لغت kilowatt-hour

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kilowatt-hour» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/kilowatt-hour

لغات نزدیک kilowatt-hour

پیشنهاد بهبود معانی