با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Klutz

klʌts klʌts
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    (عامیانه ـ آمریکا) آدم دست‌و‌پا چلفتی، لش
  • noun
    (عامیانه ـ آمریکا) آدم پخمه، آدم خنگ
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد klutz

  1. noun clumsy person
    Synonyms: bungler, butterfingers, dolt, dullard, lummox, oaf

ارجاع به لغت klutz

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «klutz» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/klutz

لغات نزدیک klutz

پیشنهاد و بهبود معانی