با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Know-it-all

ˈnoʊˈɪtˈɒl nəʊɪtɔːl
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

در انگلیسی بریتانیایی به جای know-it-all از know-all استفاده می‌شود.

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective noun countable informal
  انگلیسی آمریکایی علامه‌ی دهر، همه‌چیزدان، عقل کل
  • - The know-it-all in the classroom always had an answer to every question the teacher asked.
  • - دانش‌آموز همه‌چیزدان در کلاس همیشه برای هر سؤالی که معلم می‌پرسید، پاسخی داشت.
  • - the know-it-all professor
  • - استاد عقل کل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد know-it-all

 1. noun one who claims full knowledge
  Synonyms: braggart, brain, brain, intellectual, smart aleck, smart aleck, smart-ass, smarty-pants, walking encyclopedia, windbag, wise guy, wiseacre

ارجاع به لغت know-it-all

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «know-it-all» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/know-it-all

لغات نزدیک know-it-all

پیشنهاد بهبود معانی