با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Lamentations

American: læmenˈteɪʃənz British: ˌlæmenˈteɪʃənz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (انجیل) کتاب مراثی ارمیا (مخفف: Lam و La)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lamentations

  1. noun A cry of sorrow and grief
    Synonyms: sobs, wails, plaints
  2. noun The passionate and demonstrative activity of expressing grief
    Synonyms: mournings
  3. noun An Old Testament book lamenting the desolation of Judah after the destruction of Jerusalem in 586 BC; traditionally attributed to the prophet Jeremiah
    Synonyms: Book of Lamentations

ارجاع به لغت lamentations

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lamentations» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lamentations

لغات نزدیک lamentations

پیشنهاد بهبود معانی