با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Learning Disability

American: ˈlɜrːnɪŋˌdɪsəˈbɪləti British: ˈlɜːnɪŋˌdɪsəˈbɪlɪti
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (روانشناسی آموزشی) کم‌توانی آموزشی، کم‌توانی در یادگیری
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد learning disability

  1. noun difficulty in learning
    Synonyms: LD, learning deficit, learning disorder, learning impairment

ارجاع به لغت learning disability

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «learning disability» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/learning disability

لغات نزدیک learning disability

پیشنهاد بهبود معانی