فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Learning Story

American: ˈlɜːrnɪŋˈstɔːri British: ˈlɜːnɪŋˈstɔːri
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • داستان آموزشی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت learning story

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «learning story» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/learning story

لغات نزدیک learning story

پیشنهاد بهبود معانی