با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Liberalize

ˈlɪbrəlaɪz ˈlɪbrəlaɪz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  liberalized
 • شکل سوم:

  liberalized
 • سوم شخص مفرد:

  liberalizes
 • وجه وصفی حال:

  liberalizing
 • adverb
  روشنفکر کردن، سخاوتمند شدن، آزادی‌خواه کردن، آزادکردن، رفع ممانعت کردن
  • - His travels somewhat liberalized him politically.
  • - سفرهای او تا انداز‌ه‌ای او را از نظر سیاسی روشنفکرانه کرد.
  • - He wants to liberalize immigration laws.
  • - او می‌خواهد از سختی و شدت قوانین مهاجرت بکاهد.
  • - studies to liberalize the mind
  • - آموزش به منظور آزاد کردن اندیشه
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده liberalize

ارجاع به لغت liberalize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liberalize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/liberalize

لغات نزدیک liberalize

پیشنهاد و بهبود معانی