Obstetric

əbˈstetrɪk əbˈstetrɪk əbˈstetrɪk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    زایمانی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد obstetric

  1. adjective Of or relating to or used in or practicing obstetrics
    Synonyms: obstetrical

ارجاع به لغت obstetric

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «obstetric» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/obstetric

لغات نزدیک obstetric

پیشنهاد بهبود معانی