فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Packing Fraction

American: ˈpækɪŋˈfrækʃən British: ˈpækɪŋˈfrækʃən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (فیزیک - نسبت تباهی جرم یک ایزوتوپ به عدد جرمی آن) نسبت آکندگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت packing fraction

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «packing fraction» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/packing fraction

لغات نزدیک packing fraction

پیشنهاد بهبود معانی