فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Palmar

ˈpælmʌr ˈpælmə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  کالبدشناسی مربوط به کف دست
  • - The palmar grasp reflex is an instinctive response in infants.
  • - واکنش چنگ‌زنی کف دست نوعی پاسخ غریزی در نوزادان است.
  • - The palmar skin is prone to dryness and cracking in cold weather.
  • - پوست کف دست در هوای سرد مستعد خشکی و ترک خوردن است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد palmar

 1. adjective Relating to the palm of the hand or the sole of the foot
  Synonyms: volar

ارجاع به لغت palmar

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «palmar» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/palmar

لغات نزدیک palmar

پیشنهاد بهبود معانی