فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Play Kissy-face

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    ماچ و بوسه کردن، به هم ور رفتن، عشق‌بازی و دست‌ورزی کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت play kissy-face

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «play kissy-face» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/play-kissy-face

لغات نزدیک play kissy-face

پیشنهاد بهبود معانی