Quadraphonic

ˌkwɑːdrəˈfɑːnɪk ˌkwɒdrəˈfɒnɪk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    (باز پژواک صدا در نوار صوتی یا صفحه یا سخن‌پراکنی و غیره) چهار صدایی، چهار نواری، چهار بعدی (quadrasonic هم می‌گویند)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quadraphonic

  1. adjective Of or relating to quadraphony
    Synonyms: quadriphonic, quadrasonic, quadrisonic

ارجاع به لغت quadraphonic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quadraphonic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quadraphonic

لغات نزدیک quadraphonic

پیشنهاد بهبود معانی