با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Radio-phonograph

American: ˈreɪdiˌoʊˈfoʊnəˌɡræf British: ˈreɪdɪəʊˈfəʊnəɡrɑːf
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    رادیوی همراه با گرامافون، رادیو گرامافون
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت radio-phonograph

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radio-phonograph» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radio-phonograph

لغات نزدیک radio-phonograph

پیشنهاد بهبود معانی