با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Radioactive Dating

American: ˌreɪdɪoʊˈæktɪvˈdeɪtɪŋ British: ˌreɪdɪəʊˈæktɪvˈdeɪtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (تعیین قدمت سنگواره و استخوان و اشیا و غیره از راه سنجش میزان واپاشی ایزتوپ‌های تابگشر آن) سال‌سنجی رخشی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت radioactive dating

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «radioactive dating» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/radioactive dating

لغات نزدیک radioactive dating

پیشنهاد بهبود معانی