Reboot

ˌriːˈbuːt ˌriːˈbuːt ˌriːˈbuːt ˌriːˈbuːt
آخرین به‌روزرسانی:
 • Verb - transitive Verb - intransitive
  کامپیوتر ریبوت کردن، دوباره راه انداختن
 • Verb - transitive Verb - intransitive
  شروع دوباره‌ی کاری به روشی جدید و جالب
 • Countable Noun
  کامپیوتر زمانی که کامپیوتر خاموش می‌شود و بلافاصله دوباره راه‌اندازی می‌شود
 • Countable Noun
  یک نسخه‌ی جدید و جالب از چیزی مانند یک فیلم یا برنامه‌ی تلویزیونی، یا عمل ساخت یک نسخه‌ی جدید و جالب
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک reboot

پیشنهاد و بهبود معانی