فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Silent Partner

ˈsaɪləntˈpɑːrtnər ˈsaɪləntˈpɑːtnə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • شریک غیرفعال (که در سرمایه‌گذاری شرکت دارد؛ ولی نه در مدیریت)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد silent partner

  1. noun unannounced partner
    Synonyms: dormant partner, secret partner, sleeping partner, special partner

ارجاع به لغت silent partner

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «silent partner» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/silent partner

لغات نزدیک silent partner

پیشنهاد بهبود معانی