فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Valiantly

American: ˈvæljəntli British: ˈvælɪəntli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adverb
    ( valiant ) دلاور، شجاع، نیرومند، بهادر، دلیرانه، تهمتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد valiantly

  1. adverb With valor; in a valiant manner
    Synonyms: valorously
  2. adjective
    Synonyms: courageously, boldly, fearlessly

ارجاع به لغت valiantly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «valiantly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/valiantly

لغات نزدیک valiantly

پیشنهاد بهبود معانی