Vanquishable معنی

آخرین به‌روزرسانی:
  • Adjective
    شکست‌پذیر، پیروز‌شدنی، غلبه‌کردنی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک vanquishable