فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Vanquisher

American: ˈvæŋkwɪʃə British: ˈvæŋkwɪʃə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    غلبه‌کننده، پیروز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vanquisher

  1. noun Someone who is victorious by force of arms
    Synonyms: conqueror, tyrant, subduer

ارجاع به لغت vanquisher

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vanquisher» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vanquisher

لغات نزدیک vanquisher

پیشنهاد بهبود معانی