به طور شدید به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • drastically, intensively, stiffly
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی