ثابت قدم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saabetghadam
  • resolute, steadfast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثابت قدم

لغات نزدیک ثابت قدم

پیشنهاد و بهبود معانی