صحن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sahn
  • court(-yard), precinct, large dish
  • معماری apron
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صحن

پیشنهاد و بهبود معانی