صحن اصلی سالن تئاتر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • orchestra
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صحن اصلی سالن تئاتر

پیشنهاد و بهبود معانی